Tidligere prosjekter 

Siden firma er nytt refereres det her til noen av prosjektene jeg var med på i min forrige jobb i Agro Anlegg AS. 

Dette er et fint sted - Planting og skjøtsel. En minnepark til minne om Carl Fredriksens Transport som reddet mer enn 1000 mennesker som flyktet fra Norge under 2. verdenskrig. 

Verdensparken på Furuset, del 1 - Planting og skjøtsel. En del av Groruddalsatsingen. 

Ekeberg skogpark - Planting og plen i området i og ved vannspeilet ved Skyspace. 

Lysgården i Den Norske Opera - Innplanting av stauder, legging av sedum, planting i kasser. 

Verdensparken lekelandskap -Terrengforming og opparbeidelse av lekeområdet og plasser. Overvannshåndtering der alt overvann fra parken ledes til to regnbed. Beplanting av disse, andre staudefelt og planting av trær.
Anleggsleder på prosjektet og ansvar for etableringsskjøtsel

Sjokoladefabrikken barnehage, uteområde.- Uteområdet til barnehage i Sofienbergparken. Det ble lagd stellebod samt utstyrs- og søppelbod. I tillegg lekeområder. Planting av trær og legge ferdigplen. Arbeider ved store trær.
 Anleggsleder på prosjektet og ansvar for etableringsskjøtsel.

Nedre Foss Bypark - Bypark på Grünerløkka ved mathallen og Nedre Foss Gård. Steinarbeider og opparbeidelse av lekeområde. Overvannshåndtering i parken, lage regnbed. Beplanting av store staudefelt og trær. Ferdigplen på store områder.
Anleggsleder på prosjektet og ansvar for etableringsskjøtsel

Sverre Refstad plass - Kvartalspark i bydel Bjerke. Faste dekker, gressarealer, beplanting av trær og staudefelt.
Anleggsleder på prosjektet.

Sørli lekepark - Lekepark på Tøyen. Faste dekker, lekeapparater. Overvannshåndtering med etablering av regnbed, beplanting av trær og staudefelt.
Anleggsleder på prosjektet.