Om meg:

Jeg er utdannet gartner ved Vea - Norges grønne fagskole der jeg var ferdig i 2009. Etter det fortsatte jeg på Vea, tok tekniker i Park og hagedrift som det het den gangen, 3 år på deltid. Siden ble studiet revidert og byttet navn slik at jeg har konvertert vitnemål og tittel til dagens som er tekniker i grøntanleggsforvaltning. 

Lærevillig som jeg var fikk jeg gå praksiskandidatkurs for anleggsgartnere som SOA arrangerte vinteren 2014. Teoretisk eksamen er bestått og jeg håper og få meldt meg opp til fagprøve (og bestå denne så klart) til våren 2023.

Sist studieår, 2021/2022, tok jeg grøntanleggslære med LOD (lokal overvannsdisponering), også på Vea. Overvann og håndtering av dette er et interessant tema, syns jeg, og er blitt veldig aktuelt pga klimaendringene vi har. Vi får mer og mer ekstremnedbør i Norge også, og det å finne gode løsninger for å håndtere overvann er spennende. På noen av prosjektene jeg har jobbet på tidligere har dette vært i fokus som å lede vann til rett sted, lage regnbed, andre fordrøyende tiltak og følge offentlige krav til påslipp av vann på det offentlige nettet. Dette vil bli et større tema også i privathager og her kan jeg bistå med løsninger og gode plantevalg. 

Fra ungdommen har jeg fagbrev som omsorgsarbeider som tilsvarer dagens helsefagarbeider, og har noen års erfaring fra helsevesenet. Noen ganger kommer også dette godt med.