Overvannshåndtering.

Har du fått eller vet du at du kommer til å få pålegg av kommunen om å koble takvannet fra det kommunale nettet og håndtere overvannet selv på egen tomt? Litt usikker på hvordan dette kan løses for å unngå at dette vannet går i kjelleren?

Eller samler deg seg mye vann på tomten når styrtregnet kommer?

Det finnes mange gode løsninger for å håndtere overvannet på egen tomt og bonusen for disse løsningene er at det gir økt pryd i hagen, økt biologisk mangfold og vannet kan også samles og brukes som en ressurs til for eksempel vanning av blomster.

Ønsker du hjelp og forslag til løsninger kan jeg hjelpe til med det.

Jeg kan komme ut på befaring, se tomten og se på hvilke muligheter som er. Deretter kan dere få oversendt et forslag på løsninger og tiltak.

Befaring er gratis. Utarbeidelse av forslag og plan dersom det ønskes, faktureres etter omfang og avtale. Pris avtales før utarbeidelse påbegynnes.

Jeg kan tegne full hagetegning om dere ønsker det med inntegnet tiltak og forslag. Ønskes det en planteplan kan det også følge med.

Jeg samarbeider med anleggsgartnerfirma så dersom dere har klare planer om å sette i gang trenger det ikke være nødvendig med en så detaljert plan. Da kan vi se på noen grovskisser og forslag sammen og dere kan få en pris på arbeidene. Jeg vil følge opp fysisk ute på plassen slik at det blir som vi har planlagt. Da sparer man litt på kostnader på tegning og kan kanskje legge de i noen tøffe planter i hagen.

Noen av tiltakene som kan gjøres på egen tomt og som også gjør at vannet blir en ressurs:

Regnbed- Dette er i praksis et nedsunket bed som står tørt mesteparten av tiden, men som har plass til å ta imot regnvann fra for eksempel taket når det regner. Beplantes med planter som tåler begge forhold og etter ønske med farger på plantene.

Sedumtak – Kanskje du har en garasje, pergola, utebod eller lignene som et sedumtak ville gjort seg på? Sedumtak demper regnet, holder på regn og fordamper ut vann.

Selvvanningsrør som vannreservoar til plantefelt. Rørene kan koblet på taknedløpet, fraves ned i bunn av bedet.

Permeable dekker - Altså dekker der vannet trenger gjennom og ikke renner på overflaten. Vurderer du nye harde dekker i hagen i dag bør du vurdere belegningsstein som er permeable. Det finnes også permeable asfalt.

Regnhøsting - Løsninger for å samle regnvannet for så å bruke det som vanning.

Det finnes også flere løsninger og det kan brukes flere løsninger i en hage. Åpen overvannshåndtering kan bidra til økt trivsel med nye grønne løsninger, økt biologisk mangfold og mindre bekymringer når ekstremnedbørene holder på.  Det vil også være et positivt tiltak som er utført å vise til ved et evnt hussalg.  

Ta kontakt: